SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

เมโยรา กรุ๊ป

เมโยรา กรุ๊ป

Mayora Group ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2520 และตั้งแต่นั้นมาก็เติบโตจนกลายเป็นบริษัทระดับโลกที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคที่เคลื่อนไหวเร็วเป้าหมายของกลุ่ม Mayora คือการเป็นตัวเลือกอาหารและเครื่องดื่มที่ผู้บริโภคต้องการมากที่สุด และให้คุณค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อม
ในปี 2558 ด้วยความไว้วางใจจาก Mayora Group DTS ได้จัดหาเครื่องผสมอาหารสำเร็จรูปและเครื่องผสมอาหารที่โดดเด่นของเราให้กับโรงงาน Mayora สำหรับการแปรรูปด้วยความร้อนถุงปรุงรสอาหารสำเร็จรูป

กลุ่มมายอร่า1
กลุ่มมายอร่า2