SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

นักบินโต้กลับ

  • นักบินโต้กลับ

    นักบินโต้กลับ

    การทดสอบการฆ่าเชื้อนำร่องเป็นการทดสอบการฆ่าเชื้อแบบมัลติฟังก์ชั่น ซึ่งสามารถตระหนักถึงวิธีการฆ่าเชื้อ เช่น สเปรย์ (สเปรย์น้ำ, น้ำตก, สเปรย์ด้านข้าง), การแช่น้ำ, ไอน้ำ, การหมุน ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิธีการฆ่าเชื้อหลายวิธีร่วมกันเพื่อให้เหมาะสม สำหรับห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้ผลิตอาหาร การกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ การวัดค่า FO และการจำลองสภาพแวดล้อมการฆ่าเชื้อในการผลิตจริง