SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

สเปรย์น้ำและรีทอร์ทแบบหมุน

  • สเปรย์น้ำและรีทอร์ทแบบหมุน

    สเปรย์น้ำและรีทอร์ทแบบหมุน

    รีทอร์ตฆ่าเชื้อแบบหมุนพ่นน้ำใช้การหมุนของตัวหมุนเพื่อทำให้เนื้อหาไหลเวียนในบรรจุภัณฑ์ความร้อนขึ้นและเย็นลงโดยตัวแลกเปลี่ยนความร้อน ดังนั้นไอน้ำและน้ำหล่อเย็นจะไม่ปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ และไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีบำบัดน้ำน้ำในกระบวนการฉีดลงบนผลิตภัณฑ์ผ่านปั๊มน้ำและหัวฉีดที่กระจายในรีทอร์ทเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการฆ่าเชื้อการควบคุมอุณหภูมิและความดันที่แม่นยำเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย