SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

Cascade Retort

  • น้ำตกตอบโต้

    น้ำตกตอบโต้

    ความร้อนขึ้นและเย็นลงโดยตัวแลกเปลี่ยนความร้อน ดังนั้นไอน้ำและน้ำหล่อเย็นจะไม่ปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ และไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีบำบัดน้ำน้ำในกระบวนการถูกลดหลั่นอย่างเท่าเทียมกันจากบนลงล่างผ่านปั๊มน้ำไหลขนาดใหญ่และแผ่นแยกน้ำที่ด้านบนของรีทอร์ทเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการฆ่าเชื้อการควบคุมอุณหภูมิและความดันที่แม่นยำเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายลักษณะที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้ทำให้การฆ่าเชื้อด้วย DTS ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของจีน