SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

การแช่น้ำและรีทอร์ทแบบหมุน

  • การแช่น้ำและรีทอร์ทแบบหมุน

    การแช่น้ำและรีทอร์ทแบบหมุน

    รีทอร์ทแบบหมุนแช่น้ำใช้การหมุนของตัวหมุนเพื่อทำให้เนื้อหาไหลในบรรจุภัณฑ์ ในขณะเดียวกันก็ขับน้ำในกระบวนการเพื่อปรับปรุงความสม่ำเสมอของอุณหภูมิในรีทอร์ทน้ำร้อนถูกเตรียมล่วงหน้าในถังน้ำร้อนเพื่อเริ่มกระบวนการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูงและทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากการฆ่าเชื้อ น้ำร้อนจะถูกรีไซเคิลและสูบกลับไปที่ถังน้ำร้อนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประหยัดพลังงาน